U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), članom 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16), te u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju zapošljavanja asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu po programu „150+“ broj: 04/1-34-01-150+/18 zaključenim 04. 05. 2018. godine između Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Univerziteta u Sarajevu i na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-512/18 od 11. 05. 2018. godine

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

raspisuje

KONKURS ZA IZBOR 150 ASISTENATA I STRUČNIH SARADNIKA

NA UNIVERZITETU U SARAJEVU

Izdvojeno iz konkursa (pod stavkom 13) - kompletan tekst konkursa u pdf formatu možete preuzeti iz priloga na dnu stranice:
 1. UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo, kontakt telefon: 033 253 111
  1. Naučnonastavno zvanje asistent
   1. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ANGLISTIKA: Engleski jezik, savremeni engleski jezik (predmeti: Savremeni engleski jezik 1, 2, 3, 4, 5, 6), OPĆI PREDMET (predmeti: Engleski jezik 1 i 2) na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   2. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK (OPĆI PREDMETBosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2 na odsjecima za anglistiku, germanistiku, orijentalnu filologiju, romanistiku, slavenske jezike i književnosti, filozofiju, historiju, historiju umjetnosti, arheologiju, komparativnu književnost i bibliotekarstvo, pedagogiju, psihologiju i sociologiju) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   3. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: ARHEOLOGIJA, GRANA: OPĆA ARHEOLOGIJA (predmeti: Uvod u arheologiju 2, Arheološki praktikum 1 i 2, Arheološka teorija), PRETHISTORIJA (predmeti: Paleolit i mezolit, Litičke industrije starijeg kamenog doba, Stručni rad iz prethistorijske arheologije Bosne i Hercegovine), PRETHISTORIJA, ANTIKA, SREDNJI VIJEK (predmeti: Stručni rad iz prethistorijske, antičke i srednjovjekovne arheologije susjednih zemalja), ANTIKA (predmeti: Historija Ilirika I), na Odsjeku za historiju, Katedra za arheologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   4. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, ARABISTIKA (predmeti: Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika, Morfologija arapskog jezika, Morfosintaksa arapskog jezika 2, Sintaksa arapskog jezika 3 i 4, Stara arapska književnost, Klasična arapska književnost, Moderna arapska književnost 1 i 2), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerzitetu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   5. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, TURKOLOGIJA (predmeti: Fonetika i fonologija turskog jezika, Osnove morfologije turskog jezika, Morfologija turskog jezika, Uvod u sintaksu turskog jezika, Sintaksa turskog jezika 1, Sintaksa turskog jezika 2, Sintaksa infinitnih formi, Pragmatika turskog jezika, Tvorba riječi u turskom jeziku 1, Tvorba riječi u turskom jeziku 2), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   6. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: ORIJENTALNA I OSTALE FILOLOGIJE, IRANISTIKA (predmeti: Uvod u perzijski jezik, Osnove morfologije perzijskog jezika, Morfologija perzijskog jezika 1 i 2, Stara perzijska književnost, Pretklasična perzijska književnost, Tvorba riječi u perzijskom jeziku, Sintaksa perzijskog jezika, Leksikologija perzijskog jezika, Lingvistička stilistika perzijskog jezika, Perzijski jezik u upotrebi, Savremena ortografija perzijskog jezika, Uvod u perzijsku paleografiju), na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   7. Asistent za oblast PSIHOLOGIJA na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   8. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: SOCIOLOGIJA, GRANE: SISTEMSKA SOCIOLOGIJA (predmet: IP Primijenjena sociologija FIL SOC 310), POSEBNE SOCIOLOGIJE (predmet: Socijalna ekologija), OBLASTI: ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti: Savremene teorije u etnologiji i kulturnoj antropologiji), NACIONALNA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u etnologiju, Etnologija u BiH od 1945. godine do danas, Etnologija bosanskohercegovačkog društva, Etnologija Balkana), OPĆA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u paleoetnologiju, Etnologija Evrope, Uvod u etnomuzikologiju), na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
   9. Asistent za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: ODGOJNE NAUKE, GRANE: OPĆA PEDAGOGIJA, POSEBNE PEDAGOGIJE, SPECIJALNE ODGOJNE DISCIPLINE, PREDMETI: Uvod u pedagogiju FIL PED 113, Osnovi obiteljske pedagogije FIL PED 116, Osnovi predškolske pedagogije FIL PED 121, Intraobiteljska dinamika FIL PED 117, Pedagogija razvoja djeteta FIL PED 122, Socijalna pedagogija FIL PED 212, Specijalna pedagogija 1 FIL PED 104, Specijalna pedagogija 2 FIL PED 105, Specijalna pedagogija 3 FIL PED 204, Specijalna pedagogija 4 FIL PED 205 na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvršilac sa punim radnim vremenom
  2. Naučnoistraživačko zvanje stručni saradnik
   1. Stručni saradnik u Centru za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2 izvršioca sa punim radnim vremenom

Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti Uvjerenje da protiv njih nije potvrđena optužnica kod nadležnog Općinskog i Kantonalnog suda i Uvjerenje o zdravstvenom stanju i radnoj sposobnosti.

Za sve dodatne informacije i pitanja zainteresirani kandidati mogu se obratiti na kontakt telefon organizacione jedinice, naznačen u Konkursu.

Konkurs ostaje otvoren do 28. 05. 2018. godine.

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i  naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kompletan tekst konkursa (.pdf)