Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Dekanat

 • Telefon: + 387 33 253 100
  Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
 • Telefon: + 387 33 253 100
  Prodekan za finansijsko-organizacijske poslove
 • Telefon: + 387 33 253 100
  Prodekanesa za nastavu i studentska pitanja
 • Telefon: + 387 33 253 100
  Prodekanesa za NIR i MAS
 • Telefon: + 387 33 253 100
  Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu