Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/25,  02-01/27 i 02-01/31  od 11. 1. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-43/18 od 31. 1. 2018. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), GRANA: BOSNISTIKA, KROATISTIKA, SRBISTIKA, BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK, Savremeni (standardni jezik), (predmeti: Tvorba riječi, Leksikologija i leksikografija, Uvod u standardni jezik, Fonetika i fonologija, Književnojezička politika u BiH od 70-ih do 90-ih godina 20. stoljeća), OPĆI PREDMET – Bosanski, Hrvatski, Srpski jezik 1 i 2) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1  izvršilac

Opširnije: Konkurs za izbor nastavnika i asistenta