Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj:02-01/321,  02-01/322, 02-01/323, 02-01/324,  02-01/325, 02-01/326, 02-01/327 i 02-01/328 od  9. 10. 2017. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-7582/17 od 25. 10. 2017. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: NAUKA O JEZIKU I KNJIŽEVNOSTI (FILOLOGIJA), (TEORIJA I HISTORIJA KNJIŽEVNOSTI), GRANA: BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST, TEORIJA KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNOSTI NARODA BIH (PREDMETI: Starija bošnjačka književnost, Bošnjačka književnost preporodnog doba, Bošnjačka književnost prve polovine 20. vijeka, Bošnjačka književnost druge polovine 20. vijeka, Poetički fenomeni starije bošnjačke književnosti, Poetički fenomeni novije bošnjačke književnosti, Uvod u teoriju književnosti, Uvod u književne teorije, IP Književna historija i književnokritička terminologija, Kulturalna znanost o književnosti, IP Umijeće interpretacije pripovjedne proze i graničnih književnih vrsta 1 i 2) na Odsjeku za književnosti naroda Bosne i Hercegovine

1 izvršilac

2. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE: INFORMACIJSKE NAUKE, GRANA:BIBLIOTEKARSTVO (predmeti: Uvod u klasifikaciju, Bibliotečki standardi i bibliografska kontrola, Klasifikacija i klasifikacijski sistemi, Bibliotečka katalogizacija i OPAC, Sadržajna analiza - osnove i metode, IP: Organizacija znanja, IP: Časopisi i znanstvena komunikacija, IP:Metapodaci), INFORMACIJSKE NAUKE (predmeti: Metodologija i tehnika naučnog rada, Akademsko pisanje), na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo

Opširnije: Konkurs za izbor nastavnika, viših asistenata i asistenta