UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET                                                                           

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 92. Statuta Univerziteta u Sarajevu, i prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/149 od 22. 6. 2018. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/359 od 13. 7. 2018. godine,

 

o b j a v l j u j e

KONKURS

Za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2018/2019. godini.

Pedagoško obrazovanje se organizuje u dva ciklusa u toku zimskog i ljetnog semestra akademske 2018/2019. godine.

Prijave za drugi ciklus nastave podnose se od 24.12.2018. do 31. 1. 2019. godine.

Zainteresovani kandidati biraju ciklus za koji podnose prijavu.

Prijave podnose putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, Franje Račkog 1, 71000 SARAJEVO, sa naznakom za „PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE“.

Obrazac prijave je dostupan i na web stranici Fakulteta: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, višoj školi ili diplomu o završenom petom stepenu,
  • ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih,
  • potvrdu o radnom statusu, ukoliko je kandidat zaposlen,
  • uplatnicu od 750,00 KM (ovaj iznos može se uplatiti u dvije rate),
  • uplatnicu od 30,00 KM za korištenje biblioteke fakulteta.

 

Uplata se vrši na primaoca: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, račun SBERBANK Sarajevo broj: 1401010000418297 (svrha uplate pedagoško obrazovanje).


Prilozi:

Obrazac prijave (.doc)

Tekst konkursa (.pdf)