UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2020/2021. godini:

  • DOKTORSKI STUDIJ KNJIŽEVNOSTI
  • DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI FILOZOFIJA POD NASLOVOM FILOZOFIJA I EVROPSKI IDENTITET
  • DOKTORSKI STUDIJ ARHEOLOGIJE

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnim listovima Oslobođenje, Dnevni avaz i Večernji list, kao i na web stranici Fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

 

Tekstovi konkursa mogu se vidjeti na ff.unsa.ba.

U toku je postupak za raspisivanje konkursa i na oslatim doktorskim studijima

 

Tekstove konkursa i prijave na konkurse možete preuzeti iz priloga ispod.

Naziv doktorskog studija

Konkurs (.pdf)

Prijava na
konkurs
1. Doktorski studij književnosti Konkurs Prijava
2. Doktorski studij iz matične oblasti filozofija pod naslovom Filozofija i evropski identitet Konkurs Prijava
3. Doktorski studij Arheologije Konkurs Prijava