Međunarodni doktorski studij Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture pokrenut je 2013. godine kao zajednička inicijativa kolega sa Odsjeka za germanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesora sa Instituta za njemačku filologiju Univerziteta u Würzburgu. Pokretanju doktorskog studija prethodio je okvirni sporazum o saradnji, koji su na svečanoj ceremoniji u Würzburgu potpisali predstavnici vircbuškog i sarajevskog univerziteta.

Doktorski studij je međunarodnoga karaktera i u njemu sudjeluju profesori sa Univerziteta u Würzburgu, među njima i značajna imena svjetske germanistike, koja pokrivaju različita područja istraživanja: prof. Norbert Richard Wolf (akademik, četverostruki počasni doktor znanosti, jedan od najuglednijih germanističkih lingvista), prof. Wolfgang Riedel (prorektor Univerziteta, akademik i utemeljitelj književnoznanstvene antropologije kao pravca istraživanja), prof. Fotis Jannidis (jedan od vodećih naratologa i prvo ime digitalne humanistike u njemačkom govornom području), prof. Roland Borgards (jedan od najvećih stručnjaka za odnos književnosti i historije znanosti), prof. Wolf Peter Klein, (značajan u oblasti istraživanja stručnih jezika, jezičke kritike, jezičke standardizacije i kodificiranja), prof. Matthias Schulz (jedan od glavnih predstavnika postkolonijalne lingvistike), prof. Vahidin Preljević (bavi se, između ostalog, historijom percepcije u književnosti, imagologijom, kulturalnim naracijama), prof. Vedad Smailagić (u svojim istraživanjima se bavi gramatikom, tekstnom lingvistikom, odnosom medija i jezika te jezika i kulture) te drugi pozvani gostujući predavači. Ovaj doktorski studij je jedinstven i po tome što je na temelju međuuniverzitetskog sporazuma moguće sticanje doktorske diplome partnerskog Univerziteta u Würzburgu.

Doktorski studij je strukturiran tako da se doktorandi nakon prvog semestra opredjeljuju za temu i znanstvenu oblast, te zavisno od toga, nakon uspješno okončanog studija i odbrane disertacije, stiču doktorat iz ligvističkih ili književnohistorijskih znanosti.

Doktorski studij nudi doktorandima (trenutno ih ima ukupno 19) mnoge mogućnosti:  mogućnost stipendiranja i dvomjesečne, semestralne i godišnje boravke na njemačkim univerzitetima, prvenstveno u Würzburgu, te u Halleu, Heidelbergu, Saarbrückenu, izbor tema koje su u skladu sa suvremenim znanstvenim tokovima, mentorstvo uglednih njemačkih profesora i rad s kandidatima na najvišem znanstvenom nivou po njemačkim standardima; osim toga, doktorandi se aktivno uključuju u projekte, odlaze na znanstvene konferencije u zemlji i inostranstvu. U ovom trenutku jedan doktorand je uspješno završio doktorski studij, a u tekućoj godini (2018) očekuju se još najmanje dvije odbrane doktorata.

Nakon ciklusa predavanja u prva tri semestra, redovno se održavaju doktorandski kolokviji na kojima doktorandi izvještavaju o napretku svog rada. Konsultacije se održavaju redovno, kako sa domaćim tako i sa njemačkim profesorima.

Područja istraživanja koja se izučavaju na doktorskom studiju jesu jezik i mediji, jezik i politika, diskursne analize, historijski aspekti njemačkog jezika (u oblasti lingvistike), njemačka i austrijska književnost od prosvjetiteljstva do savremenog doba, odnos književnosti i drugih medija i umjetnosti, historija motiva (u oblasti njemačka književnost).

 

TRAJANJE DOKTORSKOG STUDIJA

Šest semestara, odnosno tri godine