PRIJAVA ISPITA

ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 27.01.2021. do 31.01.2021. godine

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 01.2.2021. do 9 sati

Odluka o usvajanju ispitnih rokova

 

PRIJAVA KOLIZIONIH ISPITA

ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Indekse za prijavu kolizionih ispita trebate dostaviti u Studentsku službu od 25.01.2021. do 29.01.2021. godine

 

PRIJAVA ISPITA

(PREDBOLONJSKI STUDIJ)

Ispiti za januarsko-februarski ispitni rok mogu se prijaviti na Studentskoj službi od 25.01.2021. do 29.01.2021. godine

 

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Uz prijavu za ispit potrebno je predati novu uplatnicu u skladu sa Cjenovnikom usluga

 

PRIJAVA ISPITA

(APSOLVENTI)

Studenti upisani u statusu apsolventa u studijskoj 2020/2021. godini formulare za prijavu ispita mogu  preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Prijavu ispita za januarsko-februarski ispitni  rok trebate dostaviti u Studentsku službu od 25.01.2021. do 29.01.2021. godine

Studenti apsolventi dužni su prije izlaska na ispit kontaktirati predmetnog nastavnika