UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 01-19-3/20 OD 9. 9. 2020. GODINE KOJOM JE ODOBREN DODATNI UPISNI ROK U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2020/21. GODINI, OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESIRANE DA PRIJAVU KOJA SE MOŽE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI, SA DOKUMENTACIJOM PROPISANO USLOVIMA KONKURSA, MOGU PREDATI DIREKTNO U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

DEKANAT