UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

U SKLADU SA ODLUKOM SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 01-18-2/20 OD 29. 7. 2020. GODINE O PROŠIRENJU UPISNIH KVOTA NA:

  • ODSJEK ZA ANGLISTIKU 30 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA GERMANISTIKU 20 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU 30 redovan studij – troškove studija snose sami studenti
  • ODSJEK ZA PEDAGOGIJU 25 redovan studij – troškove studija snose sami studenti

 

PO KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA, MOLIMO ZAINTERESIRANE DA PRIJAVU ZA UPIS STUDENATA U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA KOJA SE MOŽE DOBITI NA STUDENTSKOJ SLUŽBI, DOSTAVE DIREKTNO NA STUDENTSKU SLUŽBU FILOZOFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU.

DEKANAT