Odsjek za anglistiku

Odsjek za anglistiku

PREDMET: Društvena i kulturna historija SAD-a do 1865. (FIL ANG 255)

Student koji je pristupio drugom septembarskom roku nije zadovoljio na ispitu.

Uvid u rad je obavljen neposredno nakon ispita prema ranijoj najavi.

Iz Odsjeka

 

Odsjek za anglistiku

PREDMET: Društvena i kulturna historija SAD-a nakon 1865. (FIL ANG 257)

Sljedeći studenti su zadovoljili na ispitu:

Opširnije: Rezultati ispita iz predmeta...

Prof. dr. Mirjana Mavrak, Odsjek za pedagogiju

Studentima/Studenticama Pedagogije, Anglistike i Germanistike

Molim zainteresirane za ponovni izlazak na ispit iz predmeta koje vodim (Osnove andragogije, Obrazovanje odraslih, Medicinska pedagogija, Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada, Temeljna nastavna umijeća i Komunikacije u nastavi) da se u petak, 21.9.2018. u 10h jave kolegici doc. dr. Dženeti Camović (kabinet 160, ispitne sale 74 ili 98) radi obavljanja ispitne procedure.

Kolegicu Camović zamolila sam za zamjenu zbog službenog odsustva.

Hvala na razumijevanju, s poštovanjem,

Mirjana Mavrak