Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Rezultati po svim segmentima ocjenjivanja iz predmeta Ruski postmodernizam FIL SLA 458

nakon junskih rokova (datum ispita: pismeni – 7.6.2017.; usmeni – 13. 6. 2017.)

 

Br.

Index br.

Pohađanja (10%)

Aktivnost i zadaće (15%)

Polusem. ispit (25%)

13.4.2017.

Finalni ispit (pis. i usm.) 25%+25%

Konačna ocjena

1.

2241/2015

10%

15%

90 bodova, ocjena 9, 22,5%

7.6.2017.

95 bodova, ocjena 10, 23,75%

Usmeni: 13.6.2017.

Ocjena 10, 25%

96,25%, konačna ocjena 10

 

 

Rezultati po svim segmentima ocjenjivanja iz predmeta Poetika ruskog romana (i ruska drama XIX vijeka) FIL SLA 254

nakon junskih rokova (datum ispita: pismeni – 8.6.2017.; usmeni – 13. 6. 2017.)

Br.

Br. indexa

Pohađa-nja 5%

Aktiv-nost i zadaće 10%

Polusem. ispit (20%)

11.4.

2017.

Finalni ispit

(pis. i usm.)

25% + 25%

8. 6. 2017.

Seminar-ski rad (15%)

 

Konačna

ocjena

1.

46820/2014

4%

8%

67 bodova, ocjena 7, 13,4%

75 bodova, ocjena 8, 18,75%

Usmeni dio 13.6.2017.

60 bodova, ocjena 6, 15%

7%

66,15%, konačna ocjena 7

 

Uvidi u radove i upis konačne ocjene održat će se u ponedjeljak, 19. 6. 2017. godine, s početkom u 13 sati.

 

Doc.dr. Adijata Ibrišimović-Šabić