Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

Filozofski fakultet

Odsjek za romanistiku

POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA

Zbornik radova u čast Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića

Povodom desete godišnjice smrti profesorā Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prikuplja priloge za zbornik radova u čast dvojice svojih uvaženih članova Zbornik posvećen sjećanju na njih bit će sačinjen od priloga njihovih nekadašnjih studenata, kolega i prijatelja iz Bosne i Hercegovine, zemalja bivše Jugoslavije, Francuske, Španjolske, Italije, ali i cijelog svijeta. Prilozi će se odnositi na njihovo ukupno znanstveno djelovanje, koje obuhvata više od 40 godina akademskog i znanstvenog rada, uključujući i njihov vaninstitucionalni angažman u javnom prostoru.

NIKOLA KOVAČ, profesor emeritus, književni kritičar, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, bivši ministar kulture, prvi ambasador Bosne i Hercegovine u Francuskoj (1993-2000), autor mnogobrojnih djela i članaka o francuskoj književnosti, kao i o književnosti sa područja bivše Jugoslavije, o slikarstvu, o političkim temama i pitanjima, prevodilac (A. Camus, M. Foucault, S. de Beauvoir, A. Martinet). Dobitnik brojnih priznanja i ordena, kako u Bosni i Hercegovini (Šestoaprilska nagrada) tako i u inostranstvu (Francuska, Italija, SAD) – između ostalih i Nacionalni orden za zaslugu (l’Ordre national du Mérite) za svoj doprinos širenju francuskog jezika i kulture.

Odabrana bibliografija: Slika predmeta i predmet slike, Sarajevo, 1973; Sukob bića i ideala, alijenacija u djelu Albera Kamija, Svjetlost, Sarajevo, 1975; Upitna misao, Prosveta, Beograd, 1983; Bosnie, le prix de la paix, Michalon, Pariz, 1995; Le roman politique. Fictions du totalitarisme, Michalon, Pariz, 2002; Slikarstvo u Bosni i Hercegovini 1945-1990., Sarajevo-Mostar 2003.

MUHAMED NEZIROVIĆ, profesor emeritus, historičar romanskih jezika i kultura, stručnjak u polju francuske lingvistike i filologije, ambasador Bosne i Hercegovine u Španiji (1995-1998), autor mnogobrojnih djela i članaka o starofrancuskom jeziku i srednjovjekovnoj književnosti i civilizaciji, o jevrejskošpanjolskom jeziku i književnosti Sefarda u Bosni, kao i mnogih prevoda sa francuskog, španjolskog i jevrejskošpanjolskog jezika. Bio je jedan od prvih i najistaknutijih istraživača sefardske kulture i književnosti, te jevrejskošpanjolskog jezika u BiH. Dobitnik mnogih ordena, među kojima je najznačajniji onaj koji mu je uručio kralj Juan Carlos, najviše odlikovanje u Španjolskoj - Isabel la Catolica.

Odabrana bibliografija: Le Vocabulaire dans deux versions du Roman de Thèbes, Faculté des Lettres de l’Université Clermont-Ferrand II, 1980; Jevrejsko-španjolska literatura u BiH, Institut za književnost-Svjetlost, Sarajevo, 1992; Laura Bohoreta Papo, Sefardska žena u Bosni, (prevod sa jevrejskošpanjolskog), Connectum, Sarajevo, 2005.

Univerzitetski profesori strastveno posvećeni svojim naučnim multidisciplinarnim istraživanjima, ambasadori Bosne i Hercegovine u Francuskoj i u Španiji, bili su angažirani intelektualci čije djelovanje uveliko prevazilazi univerzitetske okvire, pogotovo na planu promoviranja i širenja romanskih jezika i kultura, ali i univerzalnih humanističkih vrijednosti.

Tekstove (od 100 do 150 riječi) iz svih domena koji se tiču znanstvenih istraživanja Nikole Kovača i Muhameda Nezirovića, treba dostaviti elektronskom poštom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 30. 11. 2017., nakon čega će biti predmetom ocjene redakcijskog odbora. Objavljivanje zbornika u okviru izdavačke djelatnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu planirano je u 2018. godini.

Organizacioni odbor