Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ocjene iz predmeta Sintaksa turskog jezika 1

(1. februar 2018.)

 

Broj upisnice

Bodovi

Ocjena

46765

97

(10) deset

46739

95

(10) deset

46718

89

(9) devet

46749

87

(9) devet

46754

85

(9) devet

46736

85

(9) devet

46059

84

(8) osam

47068

79

(8) osam

44539

76

(8) osam

45091

75

(8) osam

46740

72

(7) sedam

46025

68

(7) sedam

46482

59

(6) šest

46020

56

(6) šest

46746

56

(6) šest

 

Ocjene iz predmeta Sintaksa infinitnih formi

(1. februar 2018.)

Broj upisnice

Bodovi

Ocjena

2722

85

(9) devet

2721

89

(9) devet

2724

75

(8) osam

2723

75

(8) osam

2726

77

(8) osam

2727

75

(8) osam

2729

65

(7) sedam

2731

62

(6) šest

2733

60

(6) šest

2725

58

(6) šest

?

56

(6) šest

2732

55

(6) šest

 

Ocjene iz predmeta Uvod u osmanski jezik

(31. januar 2018.)

Broj upisnice

Bodovi

Ocjena

2721

90

(9) devet

2722

80

(8) osam

2724

80

(8) osam

2725

75

(8) osam

2727

72

(7) sedam

2723

70

(7) sedam

2726

70

(7) sedam

2733

70

(7) sedam

2731

68

(7) sedam

?

65

(7) sedam

2729

60

(6) šest

2728

56

(6) šest

 

Ocjene iz predmeta Tvorba riječi u turskom jeziku 1

(1. februar 2018.)

Broj upisnice

Bodovi

Ocjena

2382

100

(10) deset

2387

95

(10) deset

2498

78

(8) osam

2381

75

(8) osam

2422

75

(8) osam

759

65

(7) sedam