Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Raspored polaganja drugog semestralnog testa kod predmetne nastavnice prof. dr. Senade Dizdar:

Bibliotečki standardi i bibliografska kontrola: 30.1.2018. (termin polaganja završnog ispita je ujedno i termin polaganja drugog semestralnog testa)

Uvod u klasifikaciju:  2.2.2018. (termin polaganja završnog ispita je ujedno i termin polaganja drugog semestralnog testa)

IP Organizacija znanja: 30.1.2018. (termin polaganja završnog ispita je ujedno i termin polaganja drugog semestralnog testa)

Raspored polaganja drugog  semestralnog testa kod predmetne nastavnice prof. dr. Lejle Kodrić Zaimović:

Opća historija informacijske kulture: 16.1.2018. od 10 do 12 h (sala 228)

Osnove bibliotečke djelatnosti:  19.1.2018. od 10 do 12 h (sala 173)

Kulturna baština u savremenom tehnološkom okruženju: 19.1.2018. od 10 do 12 h (sala 173)

Upravljanje informacijskim institucijama: 19.1.2018. od 8 do 10 h (sala 173)

Napomena: Preduvjet za polaganje drugog semestralnog testa je položen prvi semestralni test.

                                                                                                                                                             Iz Odsjeka