Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Katedra za historiju umjetnosti

Rezultati ispita iz predmeta Osnove arhitekture (FIL HUM 131) od 16.02.2018.

 
1) 48037/2017 - (ispitna ocjena) 8/9, (zaključna ocjena) 9
2) 48114/2017 - (ispitna ocjena) 5, (zaključna ocjena) 5
3) 48295/2017 - (ispitna ocjena) 8/9, (zaključna ocjena) 9
4) 48096/2017 - (ispitna ocjena) 5/6, (zaključna ocjena) 6
5) 48052/2017 - (ispitna ocjena) 8/9, (zaključna ocjena) 9
6) 48040/2017 - (ispitna ocjena) 9, (zaključna ocjena) 10
 
 
Uvid u radove moguće je ostvariti na Akademiji likovnih umjetnosti kod predmetnog nastavnika.

Sa Katedre