Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Katedra za historiju umjetnosti

Rezultati ispita „Umjetnost na tlu Bosne i hercegovine 1878-1918“, 4.7.2017.

2309/2015                                                                                                         osam (8)

 

Termin uvida u radove i upisa ocjena bit će naknadno objavljen.

Iz Katedre

Rezultati ispita „Umjetnost Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću“, 4.7.2017.

 

Broj indexa :                                                                                                 Ocjena:

45599/2013                                                                                                       pet (5)

43354/2010                                                                                                       pet (5)

43514/2011                                                                                                     šest (6)

46269/2014                                                                                                       šest (6)

38469/?                                                                                                              pet (5)

44287/?                                                                                                              pet (5)

Iz Katedre