Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za historiju

Prva provjera znanja iz IP Arhivistička istraživanja bit će održana u četvrtak, 30. novembra 2017. godine u sali 122 prema rasporedu kako slijedi:

  • Studenti Odsjeka za historiju i Katedre za arehologiju (18-19 sati)
  • Studenti Odsjeka za orijentalnu filologiju i drugih odsjeka/katedri (19-20)

Provjerom znanja bit će obuhvaćeno gradivo predviđenom silabusom.

Molim studente da poštuju predviđeni raspored.

Doc. dr. Amir Duranović

Podkategorije