Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za historiju

Obavještavamo Vas da je Odsjek za historiju na sjednici održanoj 1. 2. 2017. godine predložio, a Vijeće Fakulteta na sjednici održanoj 2. 3. 2017. godine donijelo Odluku, da se nastava u ljetnom semestru studijske 2016/2017. godine iz IP Smrt u srednjem vijeku (4. semestar I. ciklusa studija) i IP Stećci (2. semestar II. ciklusa studija), na kojima je odgovorni nastavnik bio prof. dr. Dubravko Lovrenović, a koji su ponuđeni NPP 2013/2014. godine, neće izvoditi i da se studenti Odsjeka za historiju koji su navedene predmete odabrali kao izborne predmete sa unutarnje liste, KAO I STUDENTI SA DRUGIH ODSJEKA, a koji su IP Stećci odabrali sa vanjske liste IP-a, upućuju da slušaju i polažu IP Sandalj Hranić Kosača i IP Bosna i Dubrovnik u srednjem vijeku kod prof. dr. Esada Kurtovića.

Iz Odsjeka

Podkategorije