Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za filozofiju

Iz tiska je upravo izišao novi broj časopisa Synthesis philosophica 62 (2/2016), koji je u cijelosti posvećen islamskoj i komparativnoj filozofiji i  koji predstavlja kultiviranje novog duha filozofije koji se probija kroz klasične granice i otvara svoje razumijevanje „univerzaliteta" prema mnoštvu kulturnih i intelektualnih historija.

Ovaj specijalni broj na 256 strana donosi tekstove na engleskom jeziku sljedećih autora: Nevada Kahterana, Daniela Bučana, Snježane Veljačić-Akpınar, Čedomila Veljačića, Bo Mou-a, Ali Paye, Nadera El-Bizrija, Osmana Bakara, Massimo Campaninija, Mehdija Aminrazavija, Sare Sviri, Željka Paše, Alexandra N. Chumakova i Maje Veselič. Nasuprot brojnim kakofonijama u pogledu ovdje uključene tradicije, Kahteran i Bučan kao gostujući urednici ovog specijalnog broja sa pobrojanim autorima,  kroz surađivačku konverzaciju i otvaranje za kritički dijalog i razmjenu postigli su cilj prema islamskoj filozofiji u svjetskoj perspektivi – nadilaženje prevalirajućih stereotipa kao dio šireg projekta komparativnih istraživanja i interkulturalnih razmatranja u interkulturalnom kontekstu naše suvremenosti, sa idejom filozofske rezonancije i bitne komplementarnosti različitih filozofskih pozicija.

Svi uključeni tekstovi uz sažetke na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku su dostupni on-line na sljedećoj web-stranici: http://www.hrfd.hr/synthesis-philosophica/.