Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za anglistiku

Predmet DRUŠTVENA I KULTURNA HISTORIJA VELIKE BRITANIJE DO 1485.

Vježbe sa vanrednim studentima će se održati u subotu, 18. 11. u 14h u sali 153. Studenti su dužni pročitati naredne tekstove: Roy Strong, The Story of Britain, Norman Davies, The Isles, “Introduction’’, Julius Caesar, On the Druids and the Celts Generally, Tacitus, Annals i The Confession of St. Patrick.

Iz Odsjeka

OBAVIJEST: Segment 'response paper' iz Američkog transcendentalizma i Američkog modernizma će se održati 21. 9. u najavljenom terminu. Svi studenti koji žele pristupiti polaganju ovog dijela ispita trebaju se javiti predmetnoj nastavnici u terminu sljedećih konsultacija ili putem elektronske pošte, te također moraju prijaviti ispiti na Studentskoj službi putem za tu priliku predviđenog formulara.

 

AMERICAN MODERNISM: THE 1920s

September 2017

 

1.      44700/2012  (9)

2.      43604/2011  (8)

3.      45367/2013  (8)

Opširnije: Obavijest za studente Anglistike - 5. i 6. semestar