U ponedjeljak, 10. februara 2020. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu potpisan je Ugovor između Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini i Filozofskog fakulteta UNSA za podršku opremanju učionice za izučavanje japanskog jezika i kulture na Filozofskom fakultetu UNSA. Ugovor su potpisali Nj. E. Hideyuki Sakamoto, ambasador Japana u Bosni i Hercegovini i prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta.

Projekat uvođenja japanskog jezika i kulture razvojni je projekat Filozofskog fakulteta, a brojni građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine već godinama su u prilici pohađati kurs japanskog jezika koji se realizira na Filozofskom fakultetu UNSA. U oktobru 2019. godine uvedena je izborna nastava Japanski jezik za studente na postdiplomskom studiju na nivou Univerziteta u Sarajevu, te su u toku planovi za proširenje ove izborne nastave kako bi se uključio i predmet Japanska kultura od oktobra 2020. godine. Realizacijom projekta podrške Vlade Japana Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bit će stvoreni bolji uvjeti za realizaciju nastavnog procesa jer će novi kabinet biti opremljen najsavremenijom informatičkom i komunikacijskom opremom, koja uključuje nove računare i sistem za videopovezivanje na globalnom nivou.

U godini u kojoj Filozofski fakultet obilježava 70 godina rada, realizacija ovog projekta predstavlja vrijedan doprinos razvoju Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu u cjelini.

Klikom na sliku otvarate galeriju