UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 02-01/345-1

Sarajevo, 28. 7. 2020. godine

 

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/345 od 28. 7. 2020. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

za upis kandidata na kurs bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

za strane državljane u studijskoj 2020/2021. godini

 

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati za učenje bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika u studijskoj 2020/2021. godini na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kurs se organizira u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).

 

DATUMI ODRŽAVANJA: oktobar 2020. – decembar 2020. godine

MJESTO ODRŽAVANJA: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo/ONLINE

UKUPNI BROJ SATI: 72 nastava sata (dva puta sedmično po tri časa)

MINIMALNI BROJ POLAZNIKA KURSA: 8 (osam), a grupe će biti formirane prema znanju kandidata.

CIJENA KURSA: 180,00 KM.

 

Obrasci za prijavu: Dostupni su na web stranici Fakulteta: www.ff.unsa.ba.

 

REGISTRACIJA:

Ispunjen prijavni obrazac u digitalnoj formi  poslati najkasnije do 25. 9. 2020. godine na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Svaki kandidat će primiti potvrdu putem e-maila.

 

UPLATA:

Kandidati kojima je potvrđena prijava na kurs, dužni su izvršiti uplatu na bankovni račun Fakulteta u septembru 2020. godine. Upute o uplati će biti pravovremeno objavljene prije početka kursa na www.ff.unsa.ba.

 

DOKUMENTACIJA:

Polaznici kursa uz Prijavu obavezi su dostaviti skenirane sljedeće dokumente:

  • Prijavu na Javni poziv
  • Fotokopiju pasoša
  • Uplatnicu

 

CERTIFIKAT:

Certifikati će biti dodijeljeni po završetku kursa.

 

MOGUĆNOST INDIVIDUALNIH ČASOVA:

Za one kandidate koji žele imati individualnu nastavu iz bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika moguće ju je organizovati u dogovoru s kandidatom.

 

PROVJERA STEČENOG ZNANJA:

Zainteresirani kandidati mogu zatražiti provjeru stečenog znanja (tokom cijele godine) koja će se obaviti pred posebnom komisijom. O obavljenoj provjeri izdaje se poseban certifikat koji se posebno plaća (uvjerenje o aktivnom ili pasivnom znanju bosanskog jezika) u iznosu od 150,00 KM.

 

NAPOMENA: Nastava na kursu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika za strane državljane bit će održana online ukoliko epidemiološka situacija ne bude dozvoljavala da se nastava održi u učionici.

Kandidati su obavezni do početka kursa putem pošte dostaviti ovjerene fotokopije dokumentacije koja se traži ovim Javnim pozivom.

 

PRILOZI: