UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2019/2020. godini:

  1. DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI GERMANISTIKA, NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE”
  2. DOKTORSKI STUDIJ IZ KNJIŽEVNOSTI, KNJIŽEVNOST I KULTURA
  3. DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
  4. DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIČKE BOSNISTIKE
  5. DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE
  6. DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI SOCIOLOGIJA, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnom listu (Konkurs je objavljen 08.11.2019).

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekstovi konkursa mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.

 

Tekstove konkursa i prijave na konkurse možete preuzeti iz priloga ispod.

Naziv doktorskog studija

Konkurs (.pdf)

Prijava na
konkurs
1. Doktorski studij iz Germanistike Konkurs Prijava
2. Doktorski studij iz književnosti "Književnost i kultura" Konkurs Prijava
3. Doktorski studij iz Lingvistike Konkurs Prijava
4. Doktorski studij iz Lingvističke bosnistike Konkurs Prijava
5. Doktorski studij iz Psihologije Konkurs Prijava
6. Doktorski studij iz Sociologije Konkurs Prijava