Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

Iz priloga možete preuzeti obavještenje o naučnom savjetovanju posvećenom historijskom razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini do kraja XX stoljeća, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Naučno savjetovanje će biti održano u Konjicu 19. maja 2017. godine.
Rok za prijavu i dostavu sažetaka je 20. mart 2017. godine.


Prijavni obrazac za učešće na Savjetovanju i upute autorima su objavljeni na web stranici FMON:
http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/323.

Obavještenje o naučnom savjetovanju