NAPOMENA: Rok za prijavu studenta produžen do 30.03.2019.

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dostupne su stipendije u trajanju od četiri mjeseca za jednosemestralni studijski boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (IPU Berlin), Njemačka, u ljetnom semestru u akademskoj 2018/2019. godini.

 

STUDIJSKE OBLASTI za studente:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Internacionalnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (International Psychoanalytic University Berlin) moguće su mobilnosti iz oblasti psihologije.

Pored ovoga, dostupne su i stipendije za istraživačku praksu pod supervizijom profesora sa IPU Berlin (uz obaveznu prethodnu komunikaciju sa akademskom koordinatoricom prof. dr. Maidom Koso-Drljević i profesorima sa IPU Berlin).

ROK ZA PRIJAVU: Konkurs je objavljen 12.10.2018. i rok za prijavu je za studente 10.12. 2018. godine, a za osoblje do popune mobilnosti.

Detalje možete preuzeti iz priloga ispod.

Javni poziv

Prijavni formular

Learning Agreement

Mobility Agreement (teaching)

Mobility Agreement (training)