JAVNI POZIV

 

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na:

Univerzitetu Lyon 2, Francuska (Université Lumière Lyon 2, France)

u zimskom semestru 2019/2020. Studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lyonu moguće su mobilnosti u okviru područja lingvistike.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (6 x 4 mjeseca).

 

IZNOS STIPENDIJE za studente:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

 

Prilozi:

  1. Prijavni formular
  2. CV Europass
  3. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)
  4. Kompletan tekst Konkursa