UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u prvu godinu I. i II. ciklusa studija u drugom upisnom roku mogu podnijeti dokumentaciju za upis u skladu sa uslovima Konkursa, zaključno sa 27. 7. 2018. godine u Studentskoj službi Fakulteta, u periodu od 10.00 do 12.00 sati.

Iz Dekanata

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 7. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa i u prvu godinu drugog ciklusa studija (Drugi prijavni rok) u studijskoj 2018/2019. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, te Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini.

Iz Dekanata

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 7. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa uslovima konkursa za upis kandidata na I. godinu II. ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu, objavljuju se preliminarne rang-liste.

Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljene preliminarne rang liste u skladu sa uslovima konkursa, a konačne rang-liste bit će usvojene na sjednici vijeća 20. 7. 2018. godine i oglašene na oglasnim pločama.

Iz Dekanata

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 18. 7. 2018. godine

 

OBAVJEŠTENJE

U skladu sa uslovima konkursa za upis kandidata na I. godinu I. ciklusa studija za studijsku 2018/2019. godinu, objavljuju se preliminarne rang-liste.

Kandidati mogu uložiti prigovor na objavljene preliminarne rang liste u skladu sa uslovima konkursa, a konačne rang-liste bit će usvojene na sjednici vijeća 20. 7. 2018. godine i oglašene na oglasnim pločama.

Iz Dekanata

Preliminarne rang-liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa i u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2018/2019. godini objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija (prvog i drugog ciklusa), te Konkursa za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u studijskoj 2018/2019. godini.

Prilog - Obavještenje

Iz Dekanata