Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (sala 82. I sprat) u periodu od 20. do 24. aprila 2018. godine  će se održati konferencija “Svedočanstvo. Komemoracija. Blagostanje”  u saradnji sa Centrom za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Historijskim muzejom Bosne i Hercegovine i Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda, a drugi dio konferencije će se održati u Beogradu u periodu od 26. do 27. aprila 2018. godine u okviru projekta SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svedočenja u komemoraciji jugoslovenskih ratova. Cilj konferencije je da demokratizuje istorijske narative u regionu i da ojača uključivanje jugoslovenskih ratova u prakse evropskog sećanja.

Poziv

Plakat

Program konferencije