U okviru aktivnosti obilježavanja Evropskog dana jezika (26.9.2019.), Direkcija za evropske integracije, u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), objavila je javni poziv za takmičenje studenata engleskog, njemačkog i francuskog jezika. Javni poziv ostaje otvoren do 16.9.2019. do 17:00 na službenoj internet stranici Direkcije, www.dei.gov.ba (http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22117&langTag=bs-BA) i društvenim nalozima Direkcije - Facebook, Twitter i Instagram.

Cilj takmičenja je promoviranje učenja stranih jezika i jezične raznolikosti Evrope.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi studenti engleskog, njemačkog i francuskog jezika koji su državljani BiH, a online takmičenje će biti  održano u ČETVRTAK, 19.9.2019. U 12:00 SATI.