Prof. dr. Sanjin Kodrić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka, a nagrada mu je dodijeljena za knjigu Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) (Dobra knjiga, Sarajevo, 2018).

Plaketa „Hasan Kaimija“ dodjeljuje se za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili humanističkih i društvenih nauka koje, uz najviše književno-estetske, odnosno naučne standarde, afirmira duhovne i opće humanističke tradicijske vrijednosti bosanskohercegovačkog društva. Ovogodišnja nagrada dodijeljena je za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine.

 

Knjiga Bošnjačka i bosanskohercegovačka književnost (Književnoteorijski i književnohistorijski aspekti određenja književne prakse u Bosni i Hercegovini) prof. dr. Sanjina Kodrića rezultat je njegovog višegodišnjeg rada na istraživanju historije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, kao i njegovih interesa u oblasti teorije historije književnosti. Knjiga je posvećena fundamentalnim pitanjima bosnistike kao književnonaučne discipline i predstavlja jedan od temeljnih doprinosa bosnistici danas. Odlučujući se za priznavanje i višestruka objašnjavanja i koncepta bošnjačke i koncepta bosanskohercegovačke književnosti, koji nisu i ne trebaju biti u suprotnosti, prof. dr. Sanjin Kodrić zapravo utemeljuje bosnistiku u užem i širem smislu, ali obje kao metodološki otvoren i komplementaran skup pristupa, metoda i načina istraživanja, pri čemu se kao najproduktivniji ističu međuknjiževni odnosi i interliterarne zajednice te interkulturna i poredbena povijest književnosti. Istovremeno, to je i knjiga koja bosnistiku uvodi u nove, savremene okvire, kao i ostatak izrazito važnog i svake hvale vrijednog naučnog rada prof. dr. Sanjina Kodrića – ocjena je iznesena u obrazloženju žirija za dodjelu nagrade Plaketa „Hasan Kaimija“ za najbolju naučnu knjigu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka objavljenu 2017. ili 2018. godine.