Njegova Ekselencija Ambasador Republike Poljske u Bosni i Hercegovini Jarosław Lindenberg i Emanuela Suprowicz, Prvi sekretar Ambasade, 7. 2. 2019. godine posjetili su Filozofski fakultet.

Ambasadora Lindenberga i Prvog sekretara Ambasade Republike Poljske Emanuelu Suprowicz dočekali su dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. Muhamed Dželilović i rukovoditeljica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina. Uz podsjećanje da je u osamdesetim godinama bio aktivan Lektorat poljskog jezika, te da je krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina postojao trogodišnji studij poljskog jezika i književnosti, razgovarano je o mogućnostima ponovnog otvaranja Lektorata poljskog jezika na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti i uvođenja Poljskog jezika i kulture 1 i 2 kao izbornih predmeta za studente Univerziteta u Sarajevu.

Istaknuta je dobra akademska saradnja Filozofskog s filološkim fakultetima u Katovicama, Poznanju, Varšavi kao i s drugim fakultetima u Poljskoj. Također, razmatrani su konkretni koraci o unapređenju saradnje kao i mogućnosti bolje razmjene studenata i nastavnika u okviru različitih evropskih programa i projekata.