Centar za historijska istraživanja (CeHIS) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u suorganizaciji sa Udruženjem za modernu historiju (UMHIS) organizovao je 8. januara 2020. godine promociju knjige Edina Radušića „Bosnian Horrors“: Antiturski narativi o Bosni u britanskom javnom diskursu i njihove političke posljednice 1875-1878.

Knjiga je rezultat dugogodišnjih Radušićevih istraživanja o britanskoj politici prema Bosni u drugoj polovini 19. stoljeća, što su naročito naglasili promotori knjige prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Adnan Jahić i prof. dr. Amila Kasumović, a njena posebna vrijednost je, smještanje bosanskohercegovačkih povijesnih prilika u širi kontekst evropske historije, ali i historiografije. Ovom promocijom Centar za historijska istraživanja (CeHIS) nastavlja aktivnosti usmjerene na promoviranje naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Klikom na sliku otvarate galeriju