Delegaciju Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, konzula g-đu Olesiu Shcherbovu i trećeg sekretara g-đu Liliu Sabirovu ispred Filozofskog fakulteta jučer je dočekala doc. dr. Selma Đuliman, prodekanesa za međunarodnu saradnju, kao i predstavnice Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina, rukovoditeljica Odsjeka i doc. dr. Adijata Ibrišimović-Šabić, voditeljica Instituta za književnost i kulturološke studije Centra NIRSA FF UNSA. Tom prilikom razmatrana su pitanja obostrane saradnje, zajedničkih projekata i mogućnosti stipendiranja studenata na univerzitetima u Ruskoj Federaciji.