UNIVERZITET U SARAJEVU                                                           

FILOZOFSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine,

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

Mr. Almina Lisičić-Hedžić

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Der Plagiatsdiskurs in Deutschland im Zeitraum 2011-2013/Diskurs o plagijatima u Njemačkoj u vremenu od 2011. do 2013. godine          

KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

Predsjednik: Dr. Vedad Smailagić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,

              Članovi:         

  1. Dr. Ddddr. H. C. Norbert Richard Wolf, redovni profesor, profesor emeritus Univerziteta u Würzburgu, SR Njemačka,
  2. Dr. Vahidin Preljević, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 6. 10. do  4. 11. 2018. godine.