UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

DOKTORSKA DISERTACIJA

Mr. Jelena Brkić Šmigoc branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Psihosocijalne odrednice političkog ponašanja.

Odbrana je zakazana za 26. 6. 2018. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.

Primjerak disertacije nalazi se u prostorijama Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.