Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država i u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizirao je Drugu zajedničku univerzitetsku konferenciju posvećenu temama iz oblasti obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo. U programu je učestvovalo 120 studenata, profesora, prodekana i dekana svih osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, a učesnicima su se na otvaranju obratili Allyson Algeo, šefica Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH i doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu saradnju i izdavaštvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Građansko obrazovanje u Bosni i Hercegovini sastavni je dio nastavnih planova i programa, od predškolstva do visokog obrazovanja. Samo u ovoj školskoj godini neki oblik nastave građanskog obrazovanja pohađa 204.764 učenika. Od 2008. godine sadržaji građanskog obrazovanja izučavaju se i u studijskim programima visokoškolskih ustanova širom zemlje, a univerzitetski profesori aktivno su uključeni u razvoj sadržaja i obuku nastavnika – predavača ove nastavne oblasti u osnovnim i srednjim školama. 

Druga zajednička univerzitetska konferencija razmatrala je značaj obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo na našim visokoškolskim ustanovama, značaj razvoja demokratske klime i kulture univerzitetskih zajednica, te odgovornu zadaću univerziteta u promociji univerzalnih vrijednosti demokratije i ljudskih prava u zajednici.

U programu su učestvovali studenti, profesori, prodekani i dekani Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

Klikom na sliku otvarate galeriju