Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Uredbom Vlade NR BIH osnovan je Filozofski fakultet u Sarajevu /Uredba broj 120 od 14. februara 1950. godine/.

 • Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu - 2

  Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Nastavno-naučni proces odvijao se u početku na šest Nastavno-naučnih odsjeka, a danas se nastavno-naučni proces odvija na trinaest nastavno-naučnih odsjeka i dvije katedre. Nastavno–naučni proces se odvija na osnovnim i kombinovanim studijskim grupama koje mogu biti jednopredmetne i dvopredmetne.

 • Biblioteka

  Biblioteka

  Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu po kvalitetu je rangirana u sam vrh biblioteka bosanskohercegovačkih fakulteta, što potvrđuje i ugled koji ima među bibliotekama i bibliotekarima Univerziteta u Sarajevu.

 • Biblioteka - 2

  Biblioteka

  Biblioteka pohranjuje oko 250.000 svezaka monografskih i serijskih publikacija, između ostalog i Zbirku doktorskih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Zbirku magistarskih i specijalističkih radova objavljenih na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Audio-vizuelnu zbirku.

 • Centar NIRSA

  Centar za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti - Centar NIRSA

  Formiranjem Centra NIRSA na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu formira se jedinstven prostor za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti uposlenika i jača osnova za uspostavljanje liderstva (akademske odličnosti) u akademskom prostoru BiH, čime Fakultet dobija otvorenu platformu za institucionalno, interdisiplinarno i multidisciplinarno bavljenje naučnim, istraživačkim i stručnim radom, te aktivira mogućnost dizajniranja integriranih projekata i mreža odličnosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu | Posljednje novosti

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
Rezultati završne provjere znanja iz predmeta Savremeni engleski jezik 5 (popravni rok) subota, 24 Februar 2018 12:46
Rezultati završne provjere znanja iz predmeta Savremeni... Read more
Završne ocjene iz predmeta Češki jezik i kultura 1 subota, 24 Februar 2018 12:42
Završne ocjene iz predmeta Češki jezik i kultura 1 Iz Odsjeka Read more
Elementi postignuća studenata iz predmeta Metodika vannastavnog rada subota, 24 Februar 2018 12:37
Elementi postignuća studenata iz predmeta Metodika vannastavnog... Read more
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Islamska umjetnsot I subota, 24 Februar 2018 12:30
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Islamska umjetnsot... Read more
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Umjetnost prethistorije i antike subota, 24 Februar 2018 12:29
Rezultati pismenog ispita iz... Read more
Rezultati ispita i zaključne ocjene iz predmeta Engleska renesansna književnost subota, 24 Februar 2018 12:28
Odsjek za anglistiku Engleska renesansna... Read more
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Uvod u historijsku nauku petak, 23 Februar 2018 15:13
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Uvod u historijsku... Read more
UNESCO - poziv za prijavu za UNESCO/Great Wall of China program stipendiranja za 2018. godinu petak, 23 Februar 2018 15:10
Obavjestavamo vas da je Federalno ministarstvo obrazovanja i... Read more
Konačna tabela iz Ruskog jezika 3 (Morfologija – 1. dio) po segmentima ocjenjivanja petak, 23 Februar 2018 15:08
Konačna tabela iz Ruskog jezika 3 (Morfologija – 1. dio) po... Read more
Obavijest za studente prve godine Odsjeka za psihologiju petak, 23 Februar 2018 14:55
Obavještavaju se studenti prve godine Odsjeka za psihologiju da... Read more
Američki transcendentalizam | Rezultati i obavijest za studente 5. semestra anglistike petak, 23 Februar 2018 14:53
AMERICAN TRANSCENDENTALISM Final exam – February... Read more
Rezultati ispita iz Morfologije (Anglistika) i obavijest o upisu ocjena i uvidu u rad. petak, 23 Februar 2018 14:50
Rezultati ispita iz Morfologije i obavijest o upisu ocjena i... Read more
Rezultati popravnog ispita iz IP: NACIONALNI MITOVI NA BALKANU petak, 23 Februar 2018 14:45
Rezultati popravnog ispita iz IP:  NACIONALNI MITOVI NA... Read more
Rezultati popravnog ispita iz IP: IDENTITETI NA BALKANU petak, 23 Februar 2018 14:43
Rezultati popravnog ispita iz  IP:  IDENTITETI NA... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u studij književnosti petak, 23 Februar 2018 11:36
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u studij književnosti Iz... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 za studente Odsjeka za psihologiju i studente Odsjeka za pedagogiju petak, 23 Februar 2018 11:28
Rezultati popravnog ispita iz predmeta Engleski jezik 1... Read more
Rezultati ispita iz predmeta Opća psihologija 1 i Pedagoška psihologija 3 petak, 23 Februar 2018 10:18
Rezultati ispita iz predmeta Opća psihologija 1 Rezultati... Read more

Mobilnost studenata

Novi servis na ff.unsa.ba

Pitajte bibliotekara

Programi mobilnosti

Liste izbornih predmeta za studijsku 2017/2018. godinu možete preuzeti sa linka ispod.

Liste izbornih predmeta 2017/2018.

NOVE GRANICE KINESKE FILOZOFIJE,  uredili: Nevad Kahteran i Bo Mou (牟博)

(中國哲學新探索 /New Frontiers of Chinese Philosophy), u prijevodu Nevada Kahterana, IC El-Kalem: Sarajevo, 2018., str. 432; i

 ISLAM I KONFUCIJANSTVO: CIVILIZACIJSKI DIJALOG, uredili: Osman Bakar i Cheng Gek Nai (伊斯兰教与儒家:不同文明之间的对话 /Islam and Confucianism: A Civilizational Dialogue), u prijevodu Nevada Kahterana, IC El-Kalem: Sarajevo, 2018., str. 318.

Izalazak ova dva vrijedna izdavačka poduhvata u formi dva sveska koji uvode kinesku učenost u područje filozofije kroz komparativni angažman,  korespondira sa nastupajućom Novom kineskom godinom i na simbolički način kazuje o značajnom otvaranju ovog izdavačkog centra IZ BiH i za ovakovrsna razmatranja i surađivačku konverzaciju.

 

U tom smislu, u svezi sa prvim sveskom, naročita je radost da se izražava dobrodošlica ovog puta i kineskoj filozofiji na najnovijoj njezinoj granici, tj. Bosni i Hercegovini. Oba sveska skiciraju u bh. kontekstu kurs za shvatanje bogatih resursa kolosalne kineske tradicije u njezinom kalemljenju na svjetsku filozofiju i definitivno je imperativ da se moramo pozabaviti ovim novim mega-trendom, koji poziva komparativnoj procjeni i evaluaciji uključenih tradicija u terminima novoizraslih vizija istine i vrijednosti. Svezak Nove granice kineske filozofije pokriva dosta širok spektar razdoblja i tema i koristi niz metodoloških i teoretskih pristupa uključenih autora iz Kine, ali i svijeta. Spoj visokih akademskih standarda koji su oni unijeli u ovaj projekat nije ništa manji od izvanrednog.

Drugi svezak govori o komparativnom izučavanju islama i konfucijanstva i pitanjima kulturološkog i civilizacijskog dijaloga između ove dvije uključene tradicije i ovo je vrijedan civilizacijski pomak u izgradnji euro-azijskih integracija u ovom stoljeću naše međusobne zavisnosti i povezanosti kroz globalizacijske procese i to na rubu – ili na „granicama" svjetskog filozofskog oblika.

Naravno, ovim  se ne oduzima ništa od diginiteta onih već uspostavljenih – euro-atlantskih integracija, odnosno umjesto filozofije „ili-ili" nudi se filozofija „i-i" s dubokim ubjeđenjem da će civilizacijski dijalog uvelike doprinijeti globalnom miru i razumijevanju. Štoviše, ovim ih se samo dodatno osnažuje i razbokorava kroz ovu knjigu uz dužno isticanje i naglašavanje značaja nepravedno poboravljenog korpusa kinesko-islamskih tekstova (Han Kitab).

Bookcover of Islam and Confucianism

Bookcover of New Frontiers of Chinese Philosophy

KURS JAPANSKOG JEZIKA

Vodič za buduće studente

(2017/2018)

Guide for future students

(2017/2018)

Guide de l'etudiant
(2017/2018)

AkademskiKalendar 2017 2018

Akademski kalendar za

2017/2018. godinu

Mogućnost finansiranja dodiplomskog     (I ciklus), master (II ciklus), te doktorskog (III ciklus) studija putem kreditiranja kod Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

Više informacija dostupno je putem telefona: 033 287 674 i 033 287 442.

eLADE Centro Acreditado

Studentska služba

Behija Osmanagić

Šef Studentske službe

Telefon: +387 33 253 135

studentska@ff.unsa.ba

STAFF

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta

 

Biblioteka

mr. Nadina Grebović-Lendo

Šef Biblioteke

Telefon: +387 33 253 104

nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba